Področja delovanja

Kazensko pravo in prekrški

  • svetovanje s področja kazenskega in prekrškovnega prava
  • zastopanje v postopkih pred policijo
  • zastopanje v vseh fazah kazenskega in predkazenskega postopka
  • zastopanje oškodovancev kaznivih dejanj in uveljavljanje premoženjskopravnih zahtevkov
  • zastopanje pri prevzemu pregona ter pri pripravi in vlaganju kazenskih ovadb in zasebnih tožb
  • zastopanje v postopkih za prekrške druge

 

Želite več informacij?