Področja delovanja

Dedno pravo

  • sestava in hramba oporok
  • sestava pogodb dednega prava in dednopravnih izjav
  • svetovanje in zastopanje v zapuščinskem postopku
  • svetovanje in zastopanje v pravdnih postopkih v zvezi z zapuščino
  • uveljavljanje nujnih deležev

Želite več informacij?