Področja delovanja

Statusno pravo

  • svetovanje pri ustanovitvi gospodarskih družb, s.p.-jev
  • sestava ustanovitvenih aktov in drugih sporazumov v zvezi z ustanavljanjem gospodarskih družb
  • svetovanje in sestava sprememb družbenih pogodb in aktov o ustanovitvi
  • svetovanje pri statusnih spremembah (pripojitve, oddelitve, preoblikovanja, ipd.)
  • vodenje in zastopanje strank skupščinah družb
  • spremembe lastništva

Želite več informacij?