Področja delovanja

Insolventno pravo

  • svetovanje in zastopanje pri vseh vrstah insolventnih postopkov (poenostavljena prisilna poravnava, prisilna poravnava, stečaj)
  • sestava in vlaganje predlogov za uvedbo insolventnega postopka
  • zastopanje upnikov v insolventnih postopkih
  • prijava terjatev

Želite več informacij?