Delno pravo in pravo socialne varnosti

  • svetovanje zaposlenim in delodajalcem pri uveljavljanju pravic s področja delovnega prava
  • svetovanje in zastopanje pri sestavi in sklepanju pogodb o zaposlitvi
  • svetovanje in zastopanje pri sestavi sistemizacije delovnih mest v družbi
  • vodenje postopkov zaposlitve, prenehanja delovnega razmerja in disciplinskih postopkov
  • zastopanje zaposlenih in delodajalcev v izvensodnih postopkih
  • zastopanje zaposlenih in delodajalcev v sodnih postopkih
  • svetovanje na področju organizacijskih sprememb v družbah
  • svetovanje na področju poslovnih in finančnih posledic zaposlovanja in upokojevanja ter vprašanj povezanih z ukrepi aktivne politike zaposlovanja
  • svetovanje in zastopanje pri uveljavljanju pravic iz socialnih zavarovanj (pokojninsko in invalidsko zavarovanje, zdravstveno zavarovanje in druge vrste socialnih zavarovanj)

Želite več informacij?